N a b í z í m e


Jednorázové kontroly u zákazníka

  Jedná se o řešení náhlého problému, včetně odstranění závady.

Plánované, pravidelné servisní prohlídky

 • výměna oleje, včetně likvidace použitého oleje
 • kontrola těsnosti agregátů:
  - olej, těsnění pod zátkami a olejoznaky - dle stavu
  - vzduch - přírubové těsnění
 • kontrola, údržba sání dmychadel, výměna filtračních vložek
 • kontrola, údržba výtlaku dmychadel, funkce zpětných klapek
 • kontrola, údržba pojišťovacích a rozběhových ventilů
 • kontrola, údržba pohonného ústrojí, souosost řemenic, napnutí, opotřebení (výměna řemenů)
 • kontrola všech šroubových spojů
 • měření provozních parametrů - teploty, tlakové ztráty, proudové odběry motorů, diagnostika ložisek
 • kontrola funkčnosti agregátů, prohlídka vnitřního prostoru dmychadel
 • konzervace
 • proškolení obsluhy s provozem zařízení, konzultace
 • servisní protokol

Opravy samotných dmychadel (havarijní i preventivní)

  Dmychadlo je z agregátu u zákazníka demontováno a dopraveno do našeho servisního střediska v Lubenci.
  Doba opravy je zpravidla do 10 dnů, nebo expres do 3 dnů. Vlastní oprava zahrnuje rozebrání, vyčištění všech dílů, výměnu ložisek, kontrola, oprava, nebo výměna jednotlivých těsnění, olejoznaků, olejových zátek, dále seřízení, složení a odzkoušení.
  V případě rozsáhlejšího poškození dmychadla umíme nabídnout variantní řešení.

Dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu

  Standardně dodáváme filtry, řemeny, olej, pojišťovací ventily, zpětné klapky, těsnění, kontrolní manometry, nebo čidla.
  Z méně obvyklých dílů to jsou například řemenice a jejich pouzdra, nebo silentbloky.

Poradenství

  V některých případech, kde se mohou vyskytovat dlouhodobější provozní problémy (nejen s dmychadly, ale i s navazující technologií), jsme schopni v součinnosti s provozovatelem, technologem, či programátorem provozu dospět k celkovému zlepšení provozovaných zařízení (například návrhem a změnou parametrů dmychadel, změnou režimu chodu dmychadel v návaznosti na technologii apod.)

Komise

  Evidujeme vyřazená dmychadla nebo jejich agregáty, které jsou z různých důvodů vyřazené z provozu, ale u svých vlastníků jsou uložené skladem. Tato dmychadla mohou být po revizi, či repasování ještě využita na jiných provozech za výrazně nižší cenu než při pořízení dmychadla nového.
  Pokud tedy vlastníte nepotřebné dmychadlo, rádi Vám jej do naší evidence zařadíme.